Module: Levensleidraad (2 dagen)

Het programma Levensleidraad is een persoonlijke verkenningstocht in de vorm van een bordspel. De deelnemers brengen hun leven in kaart rondom een thema dat ze van tevoren gekozen hebben. Zo krijg je inzicht in je huidige situatie, je leert onderscheiden wat nu nog speelt en wat al verleden is, en je krijgt aanknopingspunten voor de toekomst. Je leert jezelf (en natuurlijk ook elkaar) beter kennen.
Dit spel is een plezierige manier om inzicht te krijgen en problemen aan te pakken. Het is indringend, verrassend en uitdagend. Het geeft overzicht. Momentele invloeden, nawerkingen uit het verleden en onvervulde ambities vallen op hun plaats. Veel deelnemers ervaren het als een keerpunt. Alsof ze weer op hun pootjes terechtkomen, het roer weer in handen nemen, weer op koers komen te liggen. Er ontstaat een nieuw perspectief op je leven.

Geschikte aanleidingen om dit spel te spelen zijn:
• Vlak voor grote beslissingen in studie, werk of privé-leven.
• Vlak na grote veranderingen.
• In impasses.
• Bij behoefte aan inzicht en overzicht.
• Bij twijfel over de te volgen koers.

Voorbeelden van thema's van eerdere deelnemers:
• In welke richting moet ik mijzelf verder ontwikkelen?
• Hoe krijg ik een betere balans tussen gezin en carrière?
• Inzicht in de relatie met mijn man/vrouw.
• Waarom kom ik altijd geld tekort?
• Hoe kan ik vitaler worden?
• Zou ik voor mijzelf kunnen beginnen?

Na afloop van de workshop kun je als deelnemer enige tijd nodig hebben om je de verworven inzichten en gedeelde ervaringen eigen te maken. Daartoe ontvang je ondersteuning in de vorm van een “reisverslag”. Daarin kun je nog eens teruglezen wat er allemaal voor jou aan de orde is geweest. Dit verslag ontvang je ongeveer twee weken na afloop van de workshop. Voorts bestaat er de mogelijkheid om kort daarna nog een keer bijeen te komen om opgedane ervaringen en inzichten uit te wisselen. Indien gewenst kan dit ook op individueel niveau.

Data
Data worden in onderling overleg vastgesteld.
Het aantal deelnemers is 4.
Aanvang: 10.00 uur, einde rond ca. 17.00 uur.