Orakelbruggen

Kwesties snel in kaart brengen

Inventarisatie

Deze methodiek berust op een werkzame combinatie van bewustzijn en onderbewustzijn, van intellect en intuïtie.

Er bestaan diverse methodes waarbij kaarten worden gebruikt om associaties op te roepen. Kaartlegging zoals hier gedemonstreerd is geen hocus pocus, maar een snelle en diepgaande manier om kwesties letterlijk in kaart te brengen.

We werken meestal met kaarten die afbeeldingen hebben. We laten de cliënt de kaarten eerst uitzoeken op positief of negatief aansprekende beelden. Dat gaat in twee rondes, in geleidelijke verdieping.

Uit de uiteindelijk overblijvende kaarten wordt blind een kaart getrokken en alle associaties worden daarbij opgevraagd. Andere overblijvende kaarten die achteraf daarbij passen worden daarbij gelegd. Uit de overgebleven kaarten wordt er opnieuw één blind gekozen, waaromheen een tweede thema geëxtraheerd wordt. Eventueel volgt nog een derde thema.

Data: in overleg
Aanvang 10.00 uur, einde 18.00 uur